Offermossen på Öland

OFFERMOSSEN

Den här spöklika platsen i Nattfåk är påhittad, men Öland har flera märkliga kultplatser där värdeföremål, djur och till och med människor offrades förr i tiden. Den mest kända heter Skedemosse och ligger mitt på ön, öster om Borgholm. Här finns ett museum där man kan få veta mer om offerritualerna. Vid nordvästra kusten mellan byarna Djupvik och Sandvik finns Knisa mosse, där man kan spana på Ölands fåglar.